Sayfalar

KOMÜNİZM'E YEGANE ÇÖZÜM: ANTİ-DARWINİST, ANTİ-MATERYALİST PROPAGANDA

Komünizmi Besleyen Darwınizm'dir, Önce Bu İdeoloji Bilimsel Olarak Ortadan Kaldırılmalıdır
Türkiye'de bölücü terör örgütü PKK vebasından kurtulabilmek için çok çaba sarf edildi:
Ülkemizin güneydoğusuna sayısız asker gönderildi ve o bölgede sayısız çatışma gerçekleşti.
Milyarlarca dolar harcandı, füzeler, bombalar, silahlar, tanklar alındı.
Keşif uçakları, heronlar devreye sokuldu.
Arazi araştırmaları yapıldı.
Özel eğitimli askeri birimler oluşturuldu. Yeni taktikler denendi.
Savunma yöntemleri geliştirildi.
Bölücü terör örgütünün lideri Öcalan ile anlaşma senaryoları ortaya atıldı, arabulucular devreye sokulmak istendi.
komünizm ve katliamlarPolitik manevralar denendi, demagojik yöntemlerle çözüm alınacağı, terör örgütünün liderlerinin ya da terörist militanların ikna edilebileceği düşünüldü.
Ateşkes anlaşmaları yapıldı.

Sapkın Bir Fikir Sistemi Yalnızca Fikir ve İlimle Öldürülür


PKK'lı bir terörist silah eğitiminden çok önce Darwinist ve materyalist bir eğitim alır. Küçük yaştan itibaren bölücü terör örgütünün oluşturduğu okullarda, toplantı yerlerinde Darwinist ve materyalist düşüncenin temellerini öğrenir, Stalinist, Marksist, Leninist ideolojinin gereklerini uygulamak üzere eğitilir. Bunun için yoğun olarak kitaplar, dergiler, radyo ve televizyon programları kullanılır. Fiziki talimler çok sonradır, önce zihinsel ve fikri eğitimin tamamlanması şart koşulur. Beyinlerde sapkın bir inanç sistemi oluşturulur. Tek yanlı eğitim, kısa sürede hipnoz etkisi yapar. Söz konusu genç, sadece Darwinist ve materyalist eğitimle muhatap olduğu ve demagojilere son derece açık olduğu için zihninde Darwinist bakış açısı hızla yerleşir. Hayatı bir mücadele alanı, insanı ise bir hayvan olarak görmeye başlar. Ahlaki değerleri, dini inançları, şefkat, merhamet, sevgi, fedakarlık gibi yüce değerleri haşa birer zaaf ve hastalık olarak kabul eder. Bu sapkın inanışa göre bir insanı öldürmek, doğal seçilimin -yani güçlü olanın ayakta kalmak için zayıf olanı ortadan kaldırması fikrinin- sıradan bir uygulamasıdır. Darwinizm'in sahte ideolojik kurallarına bir inanç sistemi olarak bağlanmaya başlar. Bu altyapı sağlandıktan sonra, artık o kişiyi, eline silah verip çatışmaya göndermek kolaydır. Zihnine yerleşmiş bu sapkın inançla, Marksizm'in gereğini yapacaktır. Ya öldürecek ya da ölecektir. Bu fikri zaten ideolojik olarak kabul etmiştir, son derece de kolay görür ve son derece kolay uygular.
yaratılış gerçeği, eğitim
YARATILIŞ GERÇEĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Dünya, Teröre Altyapı Hazırlayan Darwınist Diktatörlüğe Teslim Olmuştur


Dünya, Darwinist diktatörlüğe teslim olduğu için, şu an dünyanın neredeyse her ülkesindeki üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda, kısaca tüm eğitim kurumlarında Darwinist eğitim verilmektedir. Okullarda resmi olarak Yaratılış gerçeğinin okutulması ve "Allah var" denmesi yasaktır. Bütün eğitim kurumları, tesadüfleri sahte ilah edinmiş olan sapkın bir dini okutmak mecburiyetindedir. Devlet kurumlarında çalışanlar, mutlaka "evrim var" demek zorundadırlar. Bütün üniversite profesörlerinin Darwinizm'i savunması ve öğretmesi şarttır. Bütün büyük basın yayın organları Darwinistlere aittir ve Darwinist propagandanın önemli bir parçasıdırlar. Okullarda öğrenciler Darwinizm'i sorgulayamazlar, sorgulayanların sınıflarını geçmeleri mümkün değildir. Evrim teorisinin gerçekliğini sorgulayan bir üniversite profesörü mutlaka işinden atılır, akademik kariyer yapmasına geçit verilmez. Bu öyle bir güçlü bir diktatörlüktür ki, Avrupa'da kiliseler Darwin'den özür dilemek zorunda bırakılmış, Hıristiyanlık dininin temsilcisi Papa kendi evinde evrim teorisini savunan konferans düzenlemek zorunda kalmıştır.
Durum böyleyken dünyada komünizmin bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor olması şaşırtıcı değildir. Komünizm, Darwinizm ile sürekli olarak beslenmektedir. Bu şartlar altında dünyada terörün varlığına şaşıranların olması daha da şaşırtıcıdır. Terörün altyapısı olan Darwinist ideoloji dünya üzerinde tam anlamıyla hakimdir. Sürekli öğretilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren hemen herkes bu bilgiyle hayata başlamaktadır. Dolayısıyla insanlar, Darwinizm'i savunarak, bilerek veya bilmeyerek terörün ve komünizmin destekçiliğini yapmaktadırlar. "Teröre karşıyım", "dünyada refah ve barış istiyorum" diyenler eğer Darwinizm'i savunuyorlarsa, dünya üzerindeki katliamlara, ölümlere, çatışmalara dolaylı olarak da olsa yol açmış, fikri zeminine destek olmuş olmaktadırlar. Komünist terör, işte bu sinsi oyunla sürekli olarak beslenmekte, fikri altyapısını güçlü tutmaktadır.
Komünizme destek veren ideolojik temel, yani Darwinizm, doğrudan hükümetler ve devlet kurumları tarafından savunulur konumdayken, teröriste "silah bırak" demek çok zordur. Dolayısıyla komünizme karşı çok kapsamlı bir ilmi çalışma, dünyada bütün devletleri içine alan fikri bir mücadele aciliyetlidir, elzemdir.
darwinist diktatörlük
Dünya, Darwinist diktatörlüğe teslim olmuş durumdadır. Durum böyleyken dünyada komünizmin bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor olması şaşırtıcı değildir. İnsanların bir kısmı farkında olmasa da, komünist ideoloji ve Darwinizm ile sürekli beslenmektedir.

Nasıl Bir İlmi Çalışma?


darwinizmle ilmi mücadele
DNA
Evrim teorisi, tesadüfleri sahte ilah olarak görür. Ancak yeryüzündeki düzen, uyum ve estetik, Darwinistlerin tesadüf iddiasını tümüyle yerle bir etmektedir. Dolayısıyla Darwinizm yalanını ortadan kaldırmak için canlılardaki kompleks özelliklerin anlatılması, bunların tesadüfen olamayacağının bilimsel delillerle ortaya konulması son derece önemlidir. Bu ilmi çalışma yapıldığında komünist ideolojinin fikri temeli ortadan kalkacak ve katiller yetiştiren kanlı ideolojiler tarihe karışacaktır.

Darwinizm'in bir safsata olduğunun bilimsel delillerini herkes öğrenmelidir:

Öncelikle tekrar hatırlatalım: Komünistlerin fikri temel aldıkları Darwinizm, yani evrim teorisi bir SAHTEKARLIKTIR. Komünizme karşı fikri mücadele, önce Darwinizm'in bir safsata olduğunun anlatılması ile başlamalı, bunun için bilimsel deliller ortaya konmalıdır. Temelde bu çürük teorinin geçersizliğini göstermek için bilinmesi ve anlatılması gerekenler şunlardır:

Anti-Darwinist ve Anti-Materyalist İlmi Çalışmanın Sonucunda Ne Olur?


Şu anda komünist fikir sisteminin karşısında hiçbir karşıt fikir sistemi yoktur. Komünizmin ideolojik altyapısı yoğun eğitimlerle yaygınlaştırılmakta, bunun karşıt fikrini ise bir boşluk oluşturmaktadır. İşte şu anki belalar bu boşluktan kaynaklanmaktadır.
Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet bu boşluğu ortadan kaldıracaktır, çünkü bu yönde bir çalışma komünistlerin en beklemediği ve en istemediği şeydir. Bu, aynı zamanda Lenin döneminden beri komünistlerin ve tüm teröristlerin en çekindikleri, onların adeta kabusu olan konudur. Bir komünist, silahlı çatışmaya girmekten, dağlarda yaşamaktan, aç kalmaktan, öldürülmekten korkmaz. Ama Darwinist ve materyalist ideolojinin yıkılması fikrinden dehşete kapılır. Çünkü Darwinist ve materyalist ideolojinin yıkımı, inandığı ve güvendiği her şeyi ortadan kaldıracaktır. Böylece beynindeki batıl inanç yok olur gider. Ne dağlarda eğitim yapmaya, ne silah taşımaya, ne ölmeye, ne de öldürmeye güç bulamaz.
ÖZELLİKLE GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZİN HER YERİNDE ANTİ-DARWINİST EĞİTİM ÖNEMLİDİR
İNSANLARI VE TÜM EVRENİ ALLAH YARATMIŞTIR

Anti-Darwinist İlmi Faaliyet Sadece Türkiye'deki Değil, Dünyadaki Komünist Tehlikeyi de Ortadan Kaldıracaktır


Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet dünya çapında olmalıdır. Burada amaç sadece Türkiye'nin terörizm ve komünizm belasından kurtulması değil, bu beladan tüm dünyanın kurtulabilmesidir. İşte bu sebeple anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyetin tüm dünyaya yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu olduğunda, terör tehlikesi altında yaşayan tüm ülkeler rahatlar, birbirine savaş tehditleri gönderen ülkeler yatışır, ırkçılık belasına sürüklenmekte olan Batılı ülkeler gerçekleri görür, Arap ülkeleri tüm diğer ülkeler gibi Darwinist fitneden kurtulur, kısaca dünya üzerinde devam etmekte olan karışıklıklar tamamen ortadan kalkar, dünya barış ve huzur içinde yaşanılabilir, güvenilir bir yer haline gelir.
Şu anda Kuzey Kore, Darwinist olduğu için tüm dünyanın gözü önünde nükleer denemeler yapmaktadır. Çin, Darwinist olduğu için vatandaşlarını sürekli olarak infaz etmektedir. Mısır, Libya, Suriye'de kardeşin kardeşi kırması o bölgelerde Darwinizm'in hakimiyeti sebebiyledir. Afrika ülkelerinde vahşi kabile savaşları, Darwinizm'in sahte üstün ırk mantığının özel olarak o bölgelerde yaygınlaştırılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ruanda'da öldürdükleri insanların kafalarını futbol topu olarak kullanan zihniyet Darwinist zihniyettir. Afganistan'da, şehit ettiği insanların parmaklarını kesip hatıra olarak saklayan zihniyet Darwinist zihniyettir. Avrupa ülkelerinde sadece farklı bir ülkeden geldikleri, farklı bir cilt rengine sahip oldukları için ırkçı vahşeti sergileyen faşist terörün kökeninde Darwinizm yatmaktadır. İnsanları sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi üstün hasletlerden uzaklaştıran, ruhsuzlaştıran, tahammülsüzleştiren, belalara, öfkeye, nefrete açık hale getiren Darwinizm'dir. Dolayısıyla Darwinizm yalnızca Türkiye için değil, bütün dünya için çok büyük bir beladır. Mutlaka, ama mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de tek yol, daha önce detaylarını verdiğimiz anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi çalışmadır.
İnsanları sevgisizleştiren ve dünyayı kapkara bir mekana çeviren Darwinist komünist zihniyet, anti-Darwinist faaliyet sonucunda, yerini bütün yüzlerin güldüğü, apaydınlık, sevgi, neşe ve huzur dolu bir dünyaya bırakacaktır. İnsanlar artık aldatılmayacak, barışın ve güvenliğin asıl yaşanması gereken hayat şekli olduğunu anlayacaklardır.
sevgi ve sevgisizlik

Anti-Darwinist Faaliyetin Ardından "Türk İslam Birliği"


Ülkemizin güneydoğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok dindar, çok dürüst, çok üstün ahlaklı, diğergam insanlardır. Komünist teröristlerin oradaki nur gibi insanlarımızı korkutup tehdit etmelerinin önüne bir an önce geçmek gerekmektedir. Onların o güzel ve temiz ahlaklarının muhafazası, huzur, güvenlik ve rahatlık içinde yaşamalarının sağlanması için mutlaka Darwinist, materyalist, komünist zihniyetin o bölgeden temizlenmesi ve acilen Türk İslam Birliği'nin kurulması gerekmektedir.
Türk-İslam Birliği, bir sevgi birliğidir, muhabbet birliğidir, gönül birliğidir. Türkiye bu birlikte bir ağabey, bir öncü, bir hadim rolü üstlenecektir. O yüzden bu birlik Türk İslam Birliği adını alacaktır. İslam'a göre hiçbir ırk bir diğerinden üstün olamayacağından, bu birlikte "ırk üstünlüğü" diye bir kavram olmayacaktır. Türkiye'de yaşayan ve "Türk" olan her vatandaşımız –Kürt, Çerkez, Zaza, Laz, Boşnak, Gürcü, Arap vs.– bu birliğin içinde olacağı gibi, dünyadaki tüm Müslüman ülke ve topluluklar da bu birliğin içinde olacaktır.
Birlik olmak Türk-İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa, Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.
dinlerin birliği

Türk İslam Birliği, din, dil, ırk, inanç, kültür, millet ayırımı olmaksızın her bir insanı bağrına basacaktır. Kimse ezilmeyecek, kimseye zulmedilmeyecek, kimse fakir olmayacak, kimse aşağılanmayacaktır. Kardeşlik, barış ve güvenlik Türk İslam Birliği ile dünyaya yerleşik kılınacaktır.